Disclaimer

Hoewel de informatie op deze internetsite zo nauwkeurig en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen en/of onjuistheden in afbeeldingen, modellen, uitvoeringen, prijzen en andere informatie te allen tijde voorbehouden. 

Vormad-Sittingimage en Sittingimage.com kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de informate die wordt aangeboden op deze internetsite.
Aan de inhoud van deze internetsite kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!